Το κάπνισμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί. Στην Ελλάδα το ποσοστό των καπνιστών φθάνει το 42%, ενώ οι πρώην καπνιστές αποτελούν ένα 17%.

70% των καπνιστών αναφέρουν ότι επιθυμούν να διακόψουν το τσιγάρο, ενώ μόλις 30% αυτών το προσπαθούν. Δυστυχώς, η διακοπή είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν γίνεται με ατομική προσπάθεια (2-5% ποσοστά επιτυχίας).
 
 
 
 
 
 
 
Γιατί είναι τόσο δύσκολη η διακοπή του καπνίσματος;
 
Γιατί να κόψει κανείς το κάπνισμα;
 
Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος