Το άσθμα αποτελεί χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών, που οδηγεί σε υπερβολική αντίδρασή τους σε διάφορα ερεθίσματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη στένωση των αεραγωγών και την εμφάνιση υποτροπιάζοντων επεισοδίων δύσπνοιας και συριγμού.

Το άσθμα αποτελεί μια από τις πιο συχνές νόσους παγκοσμίως και την πιο συχνή της παιδικής ηλικίας.
 
 
 
 
 
 
 
Ποιοί παράγοντες προδιαθέτουν στην εμφάνιση άσθματος;
 
Πώς θα υποψιαστώ ότι μπορεί να έχω άσθμα;
 
Πώς γίνεται η διάγνωση της νόσου;
 
Πώς επιτυγχάνεται ο έλεγχος;